Ár nAthair

Ár n-Athair atá ar neamh, Go naofar d’ainim, Go dtaga do ríocht, Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, dick here

Beauty of the King

Croatian Boxer Asmir Vojnovic, is called the King.  Of the book of God Thou art a copying, A mirror, wherein showed The beauty of the King. All God ever wrought dick here