Ár nAthair

Ár n-Athair atá ar neamh, Go naofar d’ainim, Go dtaga do ríocht, Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, dick here

Modern Vikings

Ancient Vikings were famously big fans of giving, but not of receiving! 😁😂 Ab impact conditioning, Viking style #Repost @darkageswarrior with @repostapp ・・・ How has our Dark Ages Warrior approach dick here

Penis Worship in Ancient Ireland

Phallic Worship in Ireland, It has been asserted that Cromcruach, the principal deity of the ancient Irish, was a phallic god, but I can find no conclusive or even substantial evidence as dick here