In search of ha-penis?

Your penis is the very core of you. Nurture your penis and you nurture your entire being. Give your penis a blessing, and you bless your spirit. And as you slowly massage your magnificence, you are also sensually opening your mind. CUMM, everyday of your life. As a man your penis is your best asset, … Read moreIn search of ha-penis?

Ár nAthair

Ár n-Athair atá ar neamh, Go naofar d’ainim, Go dtaga do ríocht, Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin Ach ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc, Amen.